Посольство України в Королівстві Данія

, Київ 04:47

Тарифи консульського збору

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Державний секретар

 МЗС України

 /підпис/___ А.І. Заяць

 

ТАРИФИ

консульського збору, що справляється

за вчинення консульських дій

у Посольстві України в Королівстві Данія

 

№ з/п

Найменування консульських дій

Тарифна ставка

 

в доларах США

в  данських кронах

 

I. ПАСПОРТНІ ДІЇ

 

 

 

1

Розгляд заяви з клопотанням про  вчинення паспортної дії

20

140

 

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

100

700

 

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

250

1750

 

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

80

560

 

5

Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника (виключно до посвідчення особи на повернення в Україну)

30

210

 

6

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

30

210

 

7

Подовження терміну дії посвідчення особи на поверення в Україну

20

140

 

8

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

40

280

 

 

 

II. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

 

 

 

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

200

1400

 

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

300

2100

 

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

40

280

 

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

40

280

 

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

40

280

 

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв'язку з перебуванням у громдянстві України одного чи обох батьків дитини

40

280

 

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

40

280

 

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

150

1050

 

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

400

2800

 

10

Видача довідки про належність до громадянства України

30

210

 

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

30

210

 

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

300

2100

 

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

400

2800

 

 

III. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

 

 

 

1

Оформлення транзитної візи (B)*:

 

 

 

разової

65

455

 

 

дворазової

65

455

 

 

багаторазової

65

455

 

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 

 

 

разової

65

455

 

 

дворазової

65

455

 

 

багаторазової

65

455

 

3

Оформлення довгострокової візи (D)*:

 

 

 

багаторазової

65

455

 

* Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору

 

 

 

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

 

 

1

Розгляд заяви про витребування документа

20

140

 

2

Видача витребуваного документа

80

560

 

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом

110

770

 

 

 

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

 

 

1

Розгляд заяви про легалізацію документу

10

70

 

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

80

560

 

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

300

2100

 

4

Видача довідки про засвідчення документа

40

280

 

 

 

VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 

 

 

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

50

350

 

2

Реєстрація шлюбу

150

1050

 

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

 

 

а)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

200

1400

 

б)

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

160

1120

 

в)

на підставі рішення суду, якщо один з подружжя перебуває у повторному шлюбі

200

1400

 

г)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

60

420

 

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

200

1400

 

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов'язаної з реєстрацією шлюбу

400

2800

 

6

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

80

560

 

7

Видача свідоцтва у зв'язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

150

1050

 

8

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

100

700

 

 

 

VII. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

 

 

 

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

 

 

а)

- посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

 

 

 

- дітям, другому з подружжя, батькам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол.США

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше  350 дан.крон

 

- іншим особам

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол.США

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 2800 дан.крон

 

б)

- посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол.США

1 відсоток суми договору, але не менше 140 дан.крон

 

в)

- посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

100

700

 

г)

- посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

 

 

 

- дітям, другому з подружжя, батькам

60

420

 

- іншим особам

60

420

 

ґ)

- посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

 

 

 

- дітям, другому з подружжя, батькам

60

420

 

- іншим особам

60

420

 

д)

- посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ"

Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ"

 

е)

- посвідчення інших довіреностей

60

420

 

є)

посвідчення заповітів

60

420

 

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

 

 

 

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол.США

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше  700 дан.крон

 

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

300

2100

 

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

30

210

 

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

30

210

 

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

80

560

 

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

80

560

 

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

10

70

 

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

50

350

 

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

50

350

 

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з  особою, зображеною  на фотокартці

50

350

 

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

50

350

 

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше  25  дол.США і не більше 200 дол.США

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 175 дан.крон і не більше 1400 дан.крон

 

14

Прийняття на зберігання документа

80 дол.США за кожен місяць зберігання, що почався

560 дан.крон за кожен місяць зберігання, що почався

 

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол.США і не більше 200 дол.США

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 105 дан.крон і не більше 1400 дан.крон.

 

16

Вчинення морських протестів

180

1260

 

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

30

210

 

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

40

280

 

19

Вчинення нотаріальної дії за межами дипломатичного представництва або консульської установи України, за місцем надання послуги

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії)

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії)

 

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

180

1260

 

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів провочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

10

70

 

 

 

VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

 

 

 

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним судном, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

100

700

 

 

 

ІX. ІНШІ ДІЇ

 

 

 

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою)

У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою)

 

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

300

2100

 

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

150

1050

 

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

50

350

 
         
 

Тимчасовий повірений у справах України в Королівстві Данія

А.О.Владимиров

підпис

   
 

Третій секретар з консульських питань

В.Р.Цурцумія                                          

підпис

 
 

Спеціаліст з фінансових питань                           

О.В.Бобрик                                    

підпис

 
           

 


Консульський відділ Посольства України в Королівстві Данія
Керівник: Максименко Віталій Миколайович
другий секретар з консульських питань
Адреса: Toldbodgade 37 A, stuen,
1253 Copenhagen K  . Переглянути на мапі
Телефон: 00 (45) 33 18 56 27
Факс: 00 (45) 33 18 56 24
Ел. пошта: emb_dk@mfa.gov.ua
Веб-сайт: denmark.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Графік прийому відвідувачів:

Пн. з 10:00 до 13:00 год.

Вт. з 15:00 до 17:00 год.

Ср. з 10:00 до 13:00 год.

Чт. прийом за попереднім записом для окремих категорій громадян: інваліди, вагітні тощо (з 10:00 до 13:00 год.)

Пт. з 10:00 до 13:00 год.

Сб вихідний

Нд. вихідний

 

Телефонні години: понеділок-п'ятниця з 10.00 до 11.00 та з 15.00 до 17.00

 

Розрахунковий рахунок Посольства:

JYSKE BANK

Reg nr. 5033

Konto nr. 109 330-7

(он-лайн перекази та чеки не приймаються)

Межі консульського округу:

Компетенція консульського відділу Посольства України у Данії розповсюджується на територію Данії

Примітки:

У випадках техногенних катастроф, природних катаклізмів, терактів, масових заворушень, поранення/загибелі громадян України, інших випадків, які загрожують життю чи здоров'ю наших співвітчизників, консульська допомга надається також у неприймальний час. 

Гаряча лінія: +45 71 54 15 31, прохання телефонувати ВИКЛЮЧНО у разі загрози життю чи загибелі громадян України.

УВАГА!

Шановні громадяни,

Відповідальність за надіслані до консульського відділу документи поштовим зв'язком несе заявник. У разі надсилання документів поштовим зв'язком прохання оформляти рекомендований лист.