• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
 • Стара версія
Центральні органи виконавчої влади Данії
Опубліковано 12 жовтня 2023 року о 13:00

Міністерства

Підпорядковані ним органи та їхня організаційна структура (за посиланням)

Канцелярія Прем’єр-міністра Данії (Statsministeriet)


Міністерство економіки Данії (Økonomiministeriet)


Міністерство закордонних справ Данії (Udenrigsministeriet)


Міністерство фінансів Данії (Finansministeriet)

Данська служба державних фінансів (Økonomistyrelsen)

Данська служба персоналу та розвитку компетенцій (Medarbejder- og Kompetencestyrelsen)

Данська служба державного адміністрування (Statens Administration)

Данська служба державних ІТ-послуг (Statens It)

Данський науково-дослідний інститут економічного аналізу та моделювання (DREAM)

Міністерство оборони Данії (Forsvarsministeriet)

Командування Збройних Сил Данії (Forsvarskommandoen – FKO)

Командування Національної гвардії Данії (Данське ополчення) (Hjemmeværnskommandoen)

Данська служба надзвичайних ситуацій (Beredskabsstyrelsen – DEMA)

Данська служба військової розвідки (Forsvarets Efterretningstjeneste – DDIS)

Департамент матеріальних ресурсів та закупівель Міністерства оборони Данії (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse – FMI/DALO)

Департамент персоналу Міністерства оборони Данії (Forsvarsministeriets Personalestyrelse – FPS/MDPA)

Департамент майна Міністерства оборони Данії (Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse – FES/MDEA)

Департамент фінансів Міністерства оборони Данії (Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse – FRS)

Данська військова прокуратура (Forsvarsministeriets Auditørkorps – FAUK)

Штаб-ад’ютант та Яхт-каптан Королеви Данії (Adjudantstab og Jagtkaptajn)

Данський центр ветеранів (Veterancenter)

Міністерство внутрішніх справ та охорони здоров’я Данії (Indenrigs- og Sundhedsministeriet)

Данська служба охорони здоров’я (Sundhedsstyrelsen)

Данська служба лікарських засобів (Lægemiddelstyrelsen)

Данська служба безпеки пацієнтів (Styrelsen for Patientsikkerhed)

Данська служба розгляду скарг пацієнтів (Styrelsen for Patientklager)

Данська служба медичних даних (Sundhedsdatastyrelsen)

Данський державний інститут сироватки (Statens Serum Institut – SSI)

Данський центр з етики (Nationalt Center for Etik)

Данський центр геному (Nationalt Genom Center)

Департамент порівняльного аналізу Міністерства внутрішніх справ та охорони здоров’я Данії (Benchmarkingenhed)

Данський дослідницько-аналітичний центр соціального забезпечення (Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd ­– VIVE)

Данська адміністрація Центрального реєстру осіб (Det Centrale Personregister – CPR-administrationen)

Міністерство юстиції Данії (Justitsministeriet)

Данська прокуратура (Anklagemyndigheden)

Данська національна поліція (Rigspolitiet)

Данська адміністрація виправних колоній (Direktoratet for Kriminalforsorgen)

Данська служба цивільного права (Civilstyrelsen)

Данська служба безпеки постачання (Styrelsen for Forsyningssikkerhed – SFOS)

Данська служба безпеки і кримінальної розвідки (Politiets Efterretningstjeneste – PET/DSIS)

Данська інспекція захисту даних (Datatilsynet)

Данська незалежна прокуратура з перевірки законності дій працівників правоохоронних органів (Den Uafhængige Politiklagemyndighed)

Данські суди (Domstolsstyrelsen)

Секретаріат Ради преси (Sekretariatet for Pressenævnet)

Данська інспекція розвідувальних служб (Tilsynet med Efterretningstjenesterne)

Данська клініка судової психіатрії (Retspsykiatrisk Klinik)

Міністерство культури Данії (Kulturministeriet)


Данська служба культури та палаців (Slots- og Kulturstyrelsen)

Данська академічна рада (Akademiraadet)

Данська мовна рада (Dansk Sprognævn)

Данський інститут кіно (Det Danske Filminstitut)

Данська королівська бібліотека (Det Kongelige Bibliotek)

Данський королівський театр – Старовинний театр, Драматичний театр, Оперний театр (Det Kongelige Teater – Gamle scene, Skuespilhuset, Operaen)

Данська бібліотека для людей з обмеженими можливостями (Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder – Nota)

Данський національний архів (Rigsarkivet)

Данські державні мистецькі майстерні (Statens Værksteder for Kunst – SVFK)

Данські державні мистецькі навчальні заклади

Данська кіношкола (Den Danske Filmskole)

Данська школа сценічного мистецтва (Den Danske Scenekunstskole)

Данська королівська академія мистецтв – Школа образотворчого мистецтва, Художня галерея Шарлоттенборг (Det Kongelige Danske Kunstakademi – Billedkunstskolerne, Kunsthal Charlottenborg)

Данська королівська консерваторія (Det Kongelige Danske Musikkonservatorium)

Данська консерваторія ритмічної музики (Rytmisk Musikkonservatorium)

Музична консерваторія Юландії (Det Jyske Musikkonservatorium)

Музична консерваторія Південної Данії (Syddansk Musikkonservatorium)

Данські державні музеї

Данська колекція Хіршпрунга (Den Hirschsprungske Samling)

Данський зелений музей (Det Grønne Museum)

Данський національний музей (Nationalmuseet)

Данський музей Ордрупгор (Ordrupgaard)

Данський державний музей мистецтв (Statens Museum for Kunst)

Міністерство підприємництва Данії (Erhvervsministeriet)


Данська служба підприємництва (Erhvervsstyrelsen)

Данська фінансова інспекція (Finanstilsynet)

Данська служба захисту економічної конкуренції та споживачів (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen)

Данське об’єднання апеляційних палат (Nævnenes Hus)

Данська служба патентів та товарних знаків (Patent- og Varemærkestyrelsen)

Данська служба техніки безпеки (Sikkerhedsstyrelsen)

Данська морська служба (Søfartsstyrelsen)

Данський експортно-інвестиційний фонд (Danmarks Eksport- og Investeringsfond – EIFO)

Данська лоцманська служба «DanPilot» (DanPilot)

Данське гарантійне агентство «Фінансова стабільність» (Finansiel Stabilitet)

Данське державне підприємство з видобутку у Північному морі (Nordsøfonden)

Данське агентство розвитку туризму «VisitDenmark» (VisitDenmark)

Міністерство захисту довкілля Данії (Miljøministeriet)


Данська служба захисту довкілля (Miljøstyrelsen)

Данська служба природних ресурсів (Naturstyrelsen)


Міністерство соціальної та житлової політики і у справах осіб похилого віку Данії (Social-, Bolig- og Ældreministeriet)

Данська служба оскаржень рішень органів соціальної політики (Ankestyrelsen)

Данська служба соціальних та житлових послуг (Social- og Boligstyrelsen)

Данський центр сімейного права (Familieretshuset)

Данська рада у справах дітей (Børnerådet)

Данська школа імені Ганса Крістіана Кофола (Kofoeds Skole)

Данський фонд соціальних інвестицій (Den Sociale Investeringsfond)

Данська рада у справах соціально незахищених верств населення (Rådet for Socialt Udsatte)

Данська центральна рада у справах осіб з обмеженими можливостями (Det Centrale Handicapråd)

Данська рада волонтерів (Frivilligrådet)

Міністерство зайнятості Данії (Beskæftigelsesministeriet)


Данська служба ринку праці та найму (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering)

Данська інспекція з питань праці (Arbejdstilsynet)

Данський суд з розгляду трудових спорів (Arbejdsretten)

Данський дослідницький центр умов праці (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø)

Данський інститут примирення (вирішення трудових конфліктів) (Forligsinstitutionen)

Данська рада з умов праці (Arbejdsmiljørådet)

Данське агентство колективної пенсійної схеми (Arbejdsmarkedets Tillægspension – ATP)

Данське агентство страхування від втрати роботи (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)

Данський фонд виплат для експатріантів (Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede – AFU)

Данський фонд гарантування заробітної плати (Lønmodtagernes Garantifond – LG)

Данський орган надання пільг (Udbetaling Danmark)

Данські фонди для найманих працівників – Фонд компенсацій у зв’язку із зростанням вартості життя, Фонд відпускної допомоги (LD Fonde – Lønmodtagernes Dyrtidsmidler, Lønmodtagernes Feriemidler)

Данський фонд відпускних (Arbejdsmarkedets Feriefond)

Данський орган з виплат пенсії за вислугу років (Seniorpensionsenheden)

Міністерство педагогіки Данії (Børne- og undervisningsministeriet)


Данська служба якості навчання (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet)

Данська служба інформаційних технологій у навчанні (Styrelsen for It og Læring)

Данський інститут оцінювання якості освіти (Danmarks Evalueringsinstitut – EVA)

Датський центр навчального середовища (Dansk Center for Undervisningsmiljø)

Соренська Академія (Sorø Akademi)

Данська рада з питань базової професійної освіти (Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser – REU)

Данська апеляційна палата з питань проходження практики (Tvistighedsnævnet)

Данська рада з питань освіти дорослих та додаткової освіти (Rådet for Voksen- og Efteruddannelse – VEU-rådet)

Данське агентство освітніх грантів (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag – AUB)

Данська рада з питань навчання дітей (Rådet for Børns Læring)

Данська апеляційна палата з питань спеціальної освіти (у складі Данської служби оскаржень) (Klagenævnet for Specialundervisning)

Данська національна комісія ЮНЕСКО (Den danske UNESCO-nationalkommission)

Міністерство імміграції та інтеграції Данії (Udlændinge- og Integrationsministeriet)


Данська служба повернення додому (Hjemrejsestyrelsen)

Данська імміграційна служба (Udlændingestyrelsen)

Данська служба міжнародного найму та інтеграції (Styrelsen for International Rekruttering og Integration – SIRI)

Данська апеляційна палата у справах біженців (Flygtningenævnet)

Данська апеляційна палата з імміграційних питань (Udlændingenævnet)

Данський ідентифікаційний центр (Nationalt ID-center)

Міністерство податкової політики Данії (Skatteministeriet)

Данська податкова адміністрація (Skatteforvaltningen)

Данське управління з регулювання азартних ігор (Spillemyndigheden)

Данська служба оскаржень рішень органів податкової політики (Skatteankestyrelsen)

Данська інспекція інформаційних систем податкової адміністрації (It-tilsynet)

Міністерство продовольства, сільського та рибного господарства Данії (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri)

Данська служба продовольства (Fødevarestyrelsen)

Данська служба сільського господарства (Landbrugsstyrelsen)

Данська служба рибного господарства (Fiskeristyrelsen)

Данське агентство культури харчування (Madkulturen)

Міністерство у церковних справах Данії (Kirkeministeriet)

Данська служба територіального планування та сільської місцевості (Plan- og Landdistriktsstyrelsen)

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux